top of page
Search

Vabaduse Saaga, osa 3: projektiplaanSiin see siis lõpuks on, Vabaduse tn projektiplaan. Olgu enne süvenemist öeldud, et see võttis 2.5 kuud ja 4 e-maili kuniks jõudis meie digitaalsesse postkasti eelnõu koos plaaniga. Küsiti minu, kui piirinaabri, arvamust kuigi projekti täideviimist juba alustati (kogu haljastuse eemaldamine - nö puhas plats). Nõusolekuks või “õiguste riivamise” selgitamiseks anti aega nädal... Seda protsessi tuleb meie kõigi huvides parandada, aga selleks on hilisem aeg. Keskendume praegu olulisemale. Meid huvitab projekti ülevaade, põhjalikkus, ja kui palju see arvestab elurikkuse seisukohtadega. Vaatame peale.


-------------

Põhidokument on 22lk pikk mille põhilised alampunktid on projekti eesmärk, plaanilahendus, tehnovõrgud, torustikud, kontrolltoimingud, keskkonnanõuded, tööde teostamine, kasutamine ja hooldamine. Ühelt poolt põhjalik dokument, kaetud on ju erinevaid aspekte. Ja “haljastus ja heakord” valdkond on isegi esindatud. Kuluanalüüsi, millest me samuti huvitatud olime, pole küll välja toodud. See väidetavalt on kuskil mujal tabelis mida meie eelnõust ei leidnud.


Siinkohal ei fokusseeri me ehitustehnilisele infole (et kui paks kivim peab olema, kuidas kraavid kaevata, kuidas tehnovõrk ehitada), vaid meid huvitab see, kas asfaltteele lisaks on plaanis ka läbimõeldud haljastus. Vastus on: nii ja naa. Tundub, et haljastus polegi projekti osa, vaid see on jäetud hilisemaks tööks Türi Haldusele. Mingit garantiid ja konkreetsust seega ei ole. See teeb käesoleva ülevaate üsna põgusaks.


Kokkuvõtvalt võib öelda, et praegusele eelnõule meie nõusolekut ei andnud ja seda järgnevatel põhjusel:


  • Aega anti ainult 1 nädal, mis pole piisav, et avalikult seda teemat lahata

  • Kuluanalüüsi polnud eelnõuga kaasa pandud.

  • Kogu projekt esitles ühe lahenduse Vabaduse tänavale kuigi selle mõnesaja meetri sees on mitu erineva natuuriga lõiku. Näiteks kortermaja/ lasteaia juures on üks lõik, samas raudteejaama juures hoopis teistsugune.

  • Projekteeritud tee on 5.5m + 2.5m kergliiklustee, ehk kokku 8m tee. Kas selline tee peab tõesti kogu tänava ulatuses olema? Kas kaaluti ka nt 1.5 realist teed, soppidega kus saab üksteisest mööduda?

  • HALJASTUS JA HEAKORD ei põhjenda ega teadvusta miks on haljastusriba ja üleüldiselt taimeriik oluline nii turvalisuse, silmailu, õhupuhtuse, päikesevarju, füüsilise ja vaimse tervise jaoks. Haljastusriba on antud plaanis soovitus, mitte taotlus. See pole konkreetsus ja tahe säilitada ja luua elurikkust, mida loodaksime näha. See on meie kõigi huvides mõista olukorra tähtsust. Aga mille tähtsust, elurikkuse? Vabaduse-saaga-osa-1 tekitab konteksti.

  • See projektiplaan on rohkem ehitustehniline, mille eesmärk on tagada turvaline ehitus (muidugi vajalik) aga mis ei keskendu pehmematele väärtustele. Mitte kuskil pole dokumenteeritud alusväärtuseid, ega vastatud küsimusele, milliseks ja miks kujundada Vabaduse tänavat, kui ühte põhilist Türi peatänavat, mis võtab vastu inimesed rongilt? Rääkimata vabaduse, kevadpealinna, aedlinna sümboolika esindamise. Selle arvestamata jätmine on kivi meie kõigi kapsa-aeda. MTÜ Elurikas Türi pakub välja alternatiivsed ja mitte kallimad lahendused, mis arvestavad suurema pildiga: vabaduse-saaga-osa-2-terviklahendused


Vaatame peale ka sellele ainsale haljastus-teemalisele peatükile.Tooks välja siit põhilise mõtte: Tellijale on soovitus rajada sõidu -ja kõnnitee vahele haljastus.


See peatükk viskab õhku soovitusi ja lootuse, et küll see haljastus laheneb kah. Lisaks pole öeldud milliste puudega asendatakse üks rida, on ainult öeldud, et kohalik omavalitsus teeb seda. Ehk siis, haljastus pole selle projekti osa. Kas on ehk naiivne arvata, et “küll tulevikus istutatakse mingid puud asemel”? Sellist suhtumist oleme kuulnud ka enne ja tulemuseks on see, et ühel juhul lähebki hästi ja teisel juhul on tuleviku võimulorganil muud teemad käsil. Lisaks pole mainitud ka seda, kuidas teine rivi puid kesklinnale (täpsemalt Vabaduse tänavale) korvatakse.


Seda kõike arvestades valisime mitte nõustuda sellisel kujul eelnõuga edasi minna (hilisem kommentaar: meie arvamust küll küsiti aga sellega ei tehtud tegelikult ju mitte midagi). Seniks kuni on läbimõeldud ja plaani osa teha haljastusriba sõidu- ja kõnnitee vahele, konkreetseks saanud puude tagasiistutus, väljapakutud omanäoline kõnnitee ning avalikustatud täpne kuluülevaade.


Kel huvi, siis manuses on projektiplaan lähemaks käsitlemiseks. 3erik

VP21017_PP_TL-3-01_Seletuskiri
.pdf
Download PDF • 1.83MB

Comments


bottom of page