top of page
Search

Vabaduse Saaga, osa 2: terviklahendused


Mõnikord tuleb lõhkuda ideaal, et märgata seda mis oli.


Meie eesmärk selle dokumendiga on tutvustada terviklahendust. Kuldne kesktee on avatud kompromissidele ja üritab optimeerida ja hõlmata võimalikult palju erinevaid aspekte. See tähendab, me kaasame vallavalitsuse tehtud töö ja analüüsi, Türi halduse töö, kohalike arvamused kui ka suurema pildi looduse ja tuleviku vaatest.


Mis on meie jaoks oluline Vabaduse tänava juures?

 • Turvalisus liigelda kõikidel. See tänav on väike ja lühike ja ühendab üliolulisi punkte. See peaks võimaldama turvaliselt liigelda kõikidel. St, me ei peaks prioritiseerima kiiret ja mugavat autosõitu, aga arvestama jalakäijatega (k.a. laste ja vanuritega), jalgratastega ja ka loomadega. Meil ei ole vajadust kõrvale jätta kedagi.

 • Inspiratsioon. Vabaduse tänava nimi ei ole juhuslik. Vabadus on alustala millest saame juhinduda, mida saame vormida. Siin on koht kus näidata omapära. See on justkui värav rongi pealt tulijatele, mis tervitab neid Eesti kevadpealinna. Türi brändile sobiks paremini kui meie külastajad saaksid kogeda tärkamist ja õitsemist täielikult, rahulikult.

 • Elurikkus on väärtuslik siis kui seda märgata. Tänapäeva kiire elutempo juures on võimalik isegi Türil, kus märgata on palju, elada selliselt, et aastaajad vuhisevad meist mööda. See on trend, mis ei näita veel peatumise märke, samas on see kasutamata võimalus. MTÜ Elurikas Türi loob Vabaduse tänavale Vabaduse Aia, mis tervitab külalisi ja türilasi. See toetab peatumist, märkamist, olemist, nautimist, koostööd loodusega.

 • Hõlmata praegused vajadused ja tulevikuvaade. On ülioluline, et me märkaks inimkonna ennasthävitavaid trende, mis viivad meid üha kaugemale oma keskmest. Üks fundamentaalne probleem taristu planeerimisel on selles, et me domineerime oma lahendustega looduse üle. Natuke siit, natuke sealt ja niimoodi liiguvad kõik keskkonnad üha tehislikumaks, st muld asendub asfalti/ betooniga. Seda on kohalikuna raske märgata, sest iga-aastased muutused on väikesed. Kui vaadata lahtiste silmadega ringi ja ühendada kogemusi teistest linnadest, nii Eestist kui maailmast, siis pilt selgineb. Asi polegi niivõrd puudes (mida saab tagasi istutada) kuivõrd elusas mullas. Lisa-asfalteerimine peaks olema lubatud ainult möödapääsmatutel eranditel ja sellisel juhul peaks tekitatud kahju korvama kuhjaga. Meie näeme, et antud tänava rekonstrueerimine esialgsete plaanide kohaselt (sõidutee laiendamine ja asfaldiga kaetud jalakäijate tee rajamine) on kaugel sellisest vajadusest ja võimalik oleks teha mõnus ja turvaline tänav ressursse vähem raiskavalt ja loodust vähem koormavalt..


Meie alternatiivne ja märgiliselt odavam terviklahendus Vabaduse tänavale on inspireeriv elurikas õueala. Pakume selle teostamiseks kaks varianti ja jätame tee lahti ka veelgi paremavatele ja hoolivamatele lahendustele, mis saavad koostöös sündida.


Variant 1:

 • Teha see tänav õuealaks, lisada 1-2 lamavat politseid. See lahendab turvalisuse probleemi läbi ühise turvalise tsooni: nii lastele, kes veel ei tunne märke, vanuritele kes liiklevad aeglasemalt, erinevatele kerg-sõidukitele, kui juhuslikele loomadele, kes ületavad teed. Vabaduse tee sobib ideaalselt õuealaks. “Võtame aja maha”, et märgata ja nautida ilusat elurikkuse tänavat. “Jagame ühist teed”. Võimaldame autoga sõitu aga ei prioritiseeri seda kõige tähtsamaks. Kerge ja eluvaatlev liikleja on selle tänava kuningas. Praegune plaan teha uus ja uhke sõidutee ainult julgustab sealt autoga viimast võtta ja selle tulemus on see, et seal liigutakse kindlasti ka üle 50km/h (seda näitab praktika - mida parem tee, seda rohkem vajutatakse). Me teeks sellise lahendusega karuteene kõigile ja eraldi kõnnitee ei tee seda eriti turvalisemaks, sest ohtlikku sõiduteed peab ikkagi ületama (ja kuhu see viib? Hakkame valgusfoore veel paigaldama).

 • Alternatiivselt saaks praeguse tee muuta turvalisemaks ka maasse paigutatud lühikeste postidega, u 20m vahemaaga, mis eraldaks sõidu -ja kõnnitee. See teeks jalakäijate elu turvalisemaks sõidutee arvelt, samas võimaldaks möödasõitu läbi selle, et üks autodest tõmbub jalakäija/ sebra sektorisse. Seda on võimalik teha ainult väikesel kiirusel.

 • Asendada mahavõetud nudipuud uute taimedega.

  • See on oluline mitmel põhjusel. Esiteks imavad puud sadevett sisse ja aitavad seetõttu teel püsida kauem korras. Teiseks muidugi silmailu, päikesevari ja igasugune elurikkus mis sellega kaasneb. Vabaduse tee võiks olla võluv allee, mis tervitaks Türile saabujaid.

  • Konkreetne taim oleneb asukohast. Kui me peame juured eemaldama (ideaalis me ei peaks seda tegema, sest juurte välja kaevamine on mullastiku lõhkumine. Sarnaselt mitte/ vähem kaevates saame toimida ka aedades) siis saame asendada eemaldatu uute väikeste/ keskmiste puudega. See oleks vähese hooldusega pikaajaline variant. Kohtades kus me ei saa juuri eemaldada (nt maa alt lähevad kaablid või me seda ei soovi teha), tuleb leida muu lahendus, nt istutada põõsaid ja anda sellega aega juurde kõdunemisele. Aastakümne pärast on kõdunemisprotsess valmis ka uue puu jaoks.

Variant 2:


Jalakäijate (eriti lastega liikujate) turvalisuse nimel oleks mõeldav ka variant, kus autotee säilib praeguses mahus ja juurde tuleb jalakäijate kõnnirada, mis on autoteest eraldatud puude, püsikute või lilleniiduga:

 • Käigurada võiks tehtud olla ümberpaigutatud kividest, mida on näha ka Vabaduse tänava Tallinna tänava poolses osas. Taolisi kivisid on paljude Türi tänavate servas, osaliselt mattunud kultuurikihi alla. Neid võiks välja võtta ja taaskasutada. Sellise lahenduse eelised:

  • teekattematerjal ehk suured kiviplaadid on juba tõenäoliselt olemas, ajas pikalt kestvad ning võimaldavad vajadusel trassitööde puhul ümberpaigutamist ja taaskasutamist;

  • niinimetatud vanas stiilis kõnniteed saab reklaamida kui turistiatraktsiooni, mis rikastab Türi linnapilti koos vanade tänavate piltidega;

  • kividega tee jätab loodusesse sulanduva rahuliku mulje ning sobib hästi Türi miljööga;

  • kivide alla paigutatav kruus/liiv/täide on vajalik väiksemas mahus kui asfaldiga kaetud kõnnitee rajamisel.

  • lahendus suurendab jalakäijate turvalisust, samas ei suurenda praeguse autotee mahu samaks jäämise korral autoliikluse kiirust, kuna kaks vastasuunas liikuvat autot peavad teineteisest möödumiseks hoo maha võtma.

  • kõnniteed on omapärased ja Türi turismimagneti osa

 • Autotee ja jalakäijate käiguraja vaheline haljasriba jääb turvalisust suurendavaks puhveralaks, mis vähendab väikeste lastega liikuvate vanemate stressitaset, kogub sadevett, pakub varju/alandab temperatuuri suvisel ajal, suurendab elurikkust, jätab ruumi talvistele lumehunnikutele, teeb tänava kauniks. Haljasribal võiksid kasvada sobilikud puud (mis annaksid tulevikus varju), millede alune oleks haljastatud püsiktaimedega (nt lilleniit või muud püsikud), mis võimaldaksid talvisel ajal sinna lume paigutamist. Selline ala nõuaks võrdlemisi vähe hooldust (maksimaalselt 1-2 niitmist hooaja jooksul), samas täidaks oma rolli nii praegu kui ka tulevikuvaates.

 • Õueala märgis sobib ka sellisel juhul liiklust rahustama nagu teevad ka loodusliku ilmega käigurada koos sobiliku ja elurikkust toetava haljastusega.


Erinevaid tänavakive stiile on Türil mitmeid ja ainus piiraja on siin loomingulisus


Mõlema lahenduse puhul hoiaksime me kulusid kokku, mille saaks suunata mujale, kus seda rohkem vaja on. Aga veelgi olulisem, me arvestaks erinevate perspektiividega ja looksime tuleviku Türi - säilenõtke harmooniline aedlinn ja inspiratsiooniline kevadpealinn. Türile tooks selline lahendus kasu ka maine mõttes - näitaks, et teistsugused ja tulevikkuvaatavad lahendused on teostatavad koos kohalike inimestega. Koos saame otsida ja katsetada uusi lahendusi, mis saavad olla Eestis teedrajavad. 3erik


2 comments

2 Comments


Reelika Marrandi
Reelika Marrandi
Jan 27, 2023

Tere! Elise Aial on pakkuda mõned puud ja põõsad Vabaduse Aeda. Sellised, mis veidi ülekasvanud või kujust ära aga piisava ruumi ning väikse hoolitsuse korral kenasti kosuvad ja paljudeks aastateks rohelust ja silmarõõmu annavad.

Like
Eerik Potter
Eerik Potter
Feb 01, 2023
Replying to

Oo, vägev. Aitäh. Kindlasti võtame vastu. Ootame kevade ära ja vaatame uuesti peale. 😊

Like
bottom of page