top of page
Search

Vabaduse Saaga, osa 4: süsteemne probleem ja ettepanekViimase 7.5 kuuga on saanud selgeks üks probleemidest, mis takistab elurikka Türi visiooni manifesteerumist (kevadpealinn kui inspiratsiooni, lootuse, tärkamise majakas). Õnneks on sellele üsna lihtne ja võrdlemisi odav lahendus.


Probleemi saab sõnastada/ vaadelda erinevalt.

- Türi Halduse juhil on selgelt liiga palju kohustusi ja selletõttu pole piisavalt aega tegeleda oluliste teemadega. See on ebaaus kõigi suhtes. Samas puudub vastav amet/ roll, kes looks kõrgema tasandi ja ühendaks selle aednike-spetsialistidega.

- puudub selge ahel/ ühendus kõrgemate juhtide, käsi-mullas tegijate ning kohalike elanikega.

- puudub pikaajaline visioon ja strateegia haljastusele/ elurikkusele ning kuidas see toetab Türi brändi.

- suured (kommunikatsiooni) käärid Türi Halduse (sh vallavalitsuse) ja elanike vahel. Info, mis peaks olema avalik, ei ole lihtsasti või üldse mitte kättesaadav. Ei kasutata ära kogu potentsiaali - teha koostööd ja ühendada kogu elukeskkond.


See on probleem/ takistus, mille Vabaduse Saaga/ tänava rekonstrueerimine on päevavalgele toonud. See mahukas ja oluline projekt ei ole avalik ega põhjalikult läbimõeldud ettevõtmine. Lihtsatele ent olulistele küsimustele (nagu nt kuluvaade) ja tungivatele palvetele (haljastuse plaan) pole 8 (!) kuu vältel vastatud. Ei korduvad e-mailid ega telefonikõned pole viinud tulemuseni. Ehitus on edasi lükkunud mitmeid kuid (tuletan meelde, et puud võeti juba jõuluõhtul kiiruga maha), ent algusest peale on tekitatud mulje nagu midagi ei jõua enam teha ja see projekt läheb omasoodu. Kas see on tõesti viis kuidas ühisel alal, ühise raha ja ühise visiooniga ringi käia? See on olemasolev trend, mida meie/ MTÜ sooviks muuta.


Toon siis välja ühe konkreetse lahenduse, milleks on uue ajutise ametikoha (võib olla poole kohaga, või projektipõhine) tekitamine Türi Halduse organisatsiooni. Oleks vaja rolli, kes koordineeriks ja defineeriks haljastuse visiooni, looks tervikliku strateegia ja lahendaks kommunikatsiooni halduse ja Türi elanike vahel. Meil on vaja läheneda süsteemsemalt/ terviklikumalt ja teha rohkem koostööd, mitte lasta kammitseda end bürokraatiast. Keegi peab selle tühimiku täitma olemasoleva süsteemi sees. Muud ettepanekud teretulnud. 🙏


3erik

Comments


bottom of page